Socarrats de Paterna

socarrats_03

«Socarrats de Paterna»

Una obra exclusiva, al preu també exclusiu de 16 € per als subscriptors L’Oronella VIP (en enviament gratuït al seu domicili).

Socarrats de Paterna és el títul d’una obra naixcuda d’un bell conjunt de passions per la ceràmica clàssica i també moderna. El seu autor, Ramon Gimeno Gil, de riquíssim currículum com a especialiste, ya jubilat en l’Universitat i arribat al gojós temps de poder crear i recrear, li mostrà uns dibuixos, tant dels més coneguts socarrats com uns atres originals seus, a l’impressor Àngel Alcañiz, qui ya edità un bon treball de la mateixa temàtica per als Clavaris de Paterna de 1996.

Alcañiz li’ls mostrà a la seua vegada a Aureli López, ilustre paterner i veterà del món cultural valencià i valencianiste, en motiu de la seua vella amistat i també perque ya colaboraren en la publicació de 1996. Implicant en esta ocasió a l’Ateneu Cultural Paterna, i reunits ells dos i el president de l’Ateneu, Àngel Barona, acabaren d’embastar el proyecte en unes condicions de total generositat compartida i com a homenage a Paterna.

La colaboració i patrocini de diferents entitats i empreses, entre elles Foment de les Lletres Valencianes, han acabat de fer viable econòmicament una primera edició de 1000 eixemplars, hui pràcticament agotada i distribuïda de manera casi íntegra en la localitat de Paterna.

Qué conté el llibre

L’obra, a color, en tapa dura i paper de calitat, s’acosta a les 700 pàgines. Arreplega el disseny de 600 socarrats, majorment de Paterna pero també en dissenys originaris d’unes atres procedències com Manises o Terol, aixina com també inèdits, obra de Ramon Gimeno o no classificats en obres anteriors.

A cada socarrat se li dedica una pàgina, en la que es reproduïx l’original, un dibuix a llínea i un atre a major tamany, junt a l’explicació del motiu i el sigle al que pertany. Un índex en la reproducció dels 600 socarrats a tamany chicotet facilita la busca i l’observació del contengut sancer de l’obra.

El llibre conté també un doble pròlec de Camilo Segura, Croniste Oficial de la Vila de Paterna, i Fèlix Gàmez, Secretari de l’Ateneu, seguits d’una aclaridora Introducció de l’autor. Atenent a l’internacionalisació dels socarrats en molts museus del món i a l’interés en la seua difusió fòra de les nostres fronteres, els pròlecs i l’introducció apareixen en llengua valenciana, castellana i anglesa. L’obra conclou en l’índex citat més el currículum de l’autor i l’extensa bibliografia consultada.

En definitiva, un llibre-tesor per a enamorats de la Cultura en totes les seues variants.

Si eres subscriptor VIP de L’Oronella i vols rebre en ta casa esta obra, escriu-nos un correu a info@oronella.com indicant el teu nom, llinages i direcció a la que vols que s’envie. PVP exclusiu de 16 € en enviament postal gratuït per als nostres subscriptors.

digues la teua…

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.